Thursday, March 8, 2007

ONE HUNDRED YEARS MISIEM YIPINTSOI
เมื่อหลายวันก่อนไปดูนิทรรศการของคุณมีเซียม ยิบอินซอยที่ about cafe
คุณมีเซียมเป็นคนทำงานที่น่าสนใจมาก
เพราะเริ่มหัดเรียนศิลปะเมื่ออายุล่วงเข้าสี่สิบสอง
แต่ใช้เวลาไม่นานกลับมีงานออกมามากมายทั้งวาด ทั้งปั้น
และเป็นที่ชื่นชมในวงกว้าง
เธอทำงานศิลปะไปตลอดวาระสุดท้ายของชีวิต
ในหนังสือ Misiem's SCULPTURE GARDEN เธอเขียนไว้ในอารัมภบทว่า
"เมื่อดิฉันเริ่มเขียนภาพ ดิฉันเขียนเพราะอยากจะมีภาพประดับผนังบ้านตัวเอง..."

ถ่ายรูปมาให้ดูพอเพลินๆ
ใครที่อยู่หรือกำลังจะมากรุงเทพฯ
ถ้ามีโอกาสไปชมด้วยตนเองน่าจะเพลินกว่า
เข้าใจว่าจะจัดแสดงไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนโน่น

2 comments:

sundown said...

"เมื่อดิฉันเขียนภาพ ดิฉันเขียนเพราะอยากมีภาพมาประดับฝาผนังบ้านตัวเอง"
รู้สึกเหมือนกันเลย,
แต่ตอนนี้เราอายุ 22..

มนุษย์ said...

เข้ามาอ่านครับ

หาข้อมูลเกี่ยวกับคุณมีเซียมอยู่พอดี

:))